Ngày 28/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.